Første klubaften i Medborgerhuset.

2021-11-18 19:00

18. november kl. 19.00
Første klubaften i Medborgerhuset. Har du forslag til et program, så meld endelig tilbage til styregruppen.