Tirsdagsture om sommeren

Fra maj til september kører vi alle tirsdage. Der er altid fælles afgang fra rådhuset i Ringkøbing, Ved Fjorden 6.

I ydersæsonen kører vi kl 18.00 og ellers kl. 18.30 - nærmere info løbende under "Nyheder". Kom til tiden og med fuld tank.

Kontingent for hele sommerhalvåret: 100 kr. inkl. evt. bagsædepassager.

Klubaftener om vinteren

I perioden fra medio november til ultimo marts mødes vi i Medborgerhuset på Herningvej 7A hver 14. dag – nemlig alle torsdage i lige uger, kl. 19.00.

Her vises billeder/film, holdes foredrag., m.m. Disse klubaftener slutter med kaffe og lidt kage.

Pris pr. gang: 40 kr.