23. Marts 2023 kl. 19.00 Klubaften i Medborgerhuset - foredrag

2023-03-23 19:00

Svend Andersen fortæller om sin solotur til Norge i 2022

Dette er sidste klubaften denne vinter i Medborgerhuset

Der vil blive udleveret bestilt klubtøj