Danmarks Center for Vildlaks – tirsdag den 3. september 2019 kl. 18.00.

2019-09-03 18:00

Danmarks Center for Vildlaks, i daglig tale kaldet DCV, er en erhvervsdrivende fond. Fonden arbejder for at bevare og fremme de oprindelige, vilde, danske laksestammer og beskæftiger sig med vandløbsrådgivning, opdræt og udsætning af fisk.

Vi kører en tur på ca. 100 kilometer, inden vi besøger anlægget, hvor Ole Tolstrup informerer om det arbejdet der udføres.
 
Husk i september er afgangstiden ½ time tidligere

Medbring selv kaffe.
Afgang kl. 18.00.
Turleder: Karsten Knudsen