”Udsat” Klubaften 28. januar – Generalforsamling

2021-01-28 19:00
Aftenens program:
- Året der gik
- Regnskab for 2020
- Valg til styregruppen. Inge & Karsten er på valg (falder for 4 års reglen).
- Kontingent for 2021
- Kommende aktiviteter. Datoer og ideer til klubaftener og tirsdagsture.
 
- Uddeling af klubbens kilometerpokal.
- Evt.
 
Sted: Medborgerhuset, Herningvej 7 A, 6950 Ringkøbing.
Tid: torsdag den 28. januar kl. 19.00