Klubaften - General forsamling.

2017-01-26 19:00

Aftens program:

  • Året der gik (Gjøde Plauborg)
  • Regnskab for 2016 (Finn Vestergaard)
  • Valg til styrgruppen (Gjøde Plauborg)
  • Kontingent 2017 (Finn Vestergaard)
  • KM pokal !!
  • Kommende klub aftener / datoer for kommende tirsdags ture med ideer
  • Evt.