Generalforsamling den 8. februar kl. 19.00 på One Collection

2024-02-08 19:00

Gennemgang af årets oplevelser i 2023, fremlæggelse af regnskabet, fastsættelse af kontingent og valg til styregruppen.