Opstartsfest i Fjord-MC – torsdag den 13. april 2017 kl. 18.00.

2017-04-13 18:00

I forbindelse med sæsonens første køretur til Skærtorsdagstræf i Esbjerg arrangerer klubben som sædvanlig opstarts- og garagefest.

I år kan vi desværre ikke disponere over Anette og Oves garage og grill, men styregruppen er i fuld gang med planlægningen, da et andet medlem har stillet lokaler til disposition.