Tirsdagtur 20. juni kl 18.20

2023-06-20 18:20


Turleder Peter Svarre. 

Han laver en tur til det nye Dambrug på Vadhoved i Hover. Der vil også være mulighed for at købe hjorte grillpølser.

Vi tager selv kaffe eller andre forfriskninger med. Lars eller Thomas vil vise rundt og fortælle om det nye anlæg.